Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria materiałowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W4-S2MA19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Kierunek studiów inżynieria materiałowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 12:00 – 22.09.2024 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 3 czerwca 2024r. od godz. 12:00

do dnia 22 września 2024r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 24 września

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 30 września 
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

1 - 2 października 

wtorek, w godz. 10:00 - 14:00

środa, w godz. 9:00 - 14:00

Adres

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,

ul. 75. Pułku Piechoty 1a, pok. P/0/12, 41/500 Chorzów

32 349 76 08 anna.milejska@us.edu.pl 

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

3 października

czwartek, w godz. 8:00 - 12:00

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny uzyskany na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Kryterium kwalifikacji jest: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów.

O kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyniku kandydata (WK), obliczonego wg poniższego wzoru.

Sposób obliczenia punktów (wynik kandydata):

WK = 2 x D + O

gdzie:

  • WK — wynik kandydata,
  • D — ocena na dyplomie ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do naukowej dyscypliny wiodącej - inżynieria materiałowa; (D = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów na kierunku przyporządkowanym do naukowej dyscypliny wiodącej - inżynieria materiałowa),
  • O — ocena na dyplomie ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do naukowej dyscypliny wiodącej innej niż inżynieria materiałowa a należącej do zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych; (O = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych).

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kontakt

  Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  poniedziałek, w godz. 11:00 - 14:00

 wtorek, w godz. 10:00 - 14:00

środa, w godz. 9:00 - 14:00

czwartek, w godz. 08:00 - 12:00

piątek - 11:00 - 14:00   
poniedziałek-czwartek 9:00-15:00

poniedziałek, w godz. 9:00 - 13:00

 wtorek, w godz.9:00 - 13:00

środa, w godz.9:00 - 13:00

czwartek, w godz. 9:00 - 13:000

piątek - nieczynne   
telefon   32 349 76 08 

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 32 349 75 94   
e-mail  anna.milejska@us.edu.pl  

admission@us.edu.pl

Prosimy o niewysyłanie wiadomości na ten adres, jeśli korespondencja jest już prowadzona poprzez system IRK. Przesyłanie wiadomości kilkoma kanałami wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź.

 agnieszka.fijalkowska@us.edu.pl  
adres

ul. 75. Pułku Piechoty 1a, pok. P/0/12

41-500 Chorzów

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice

ul. 75. Pułku Piechoty 1a, pok. F/2/01

41-500 Chorzów