Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rejestracja na kierunki studiów w roku akademickim 2024/2025

 Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2024/2025.

Oferta studiów, kryteria przyjęć

Rekrutacja krok po kroku

Wymagane dokumenty

Opłaty związane ze studiami

Akademiki, stypendia

Dokumenty wymagane od cudzoziemców

 Terminarz rekrutacji

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2024/2025, na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, odbywane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 3 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja potrwa do 30 września 2024 roku.

Ramowy harmonogram rekrutacji przewiduje nabór podstawowy oraz nabory uzupełniające.

ZOBACZ ramowy harmonogram – studia I stopnia i jednolite magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne

 ZOBACZ ramowy harmonogram – studia II stopnia   – stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA: Nabory uzupełniające będą uruchamiane tylko wtedy, jeśli w naborze poprzednim nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku.

Szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych kierunków studiów zostaną zamieszczone w systemie IRK.

 Zobacz jak zarejestrować się w systemie IRK Uniwersytetu Śląskiego