Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
 2. Inspektor ochrony danych

  Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  2. przez e-mail: iod@us.edu.pl
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  • Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb założenia konta użytkownika w systemie IRK.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, dla potrzeb założenia konta. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu, jednakże nie dłużej niż do wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konto użytkownika może Pani/Pan w dowolnym momencie samodzielnie usunąć.
 5. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@us.edu.pl;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla użytkowników kont w systemie IRK niniejszych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, dla potrzeb założenia konta użytkownika w systemie IRK.