Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W3-N2DK19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 12:00 – 22.09.2024 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Nauk Społecznych

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

opłata za studia
(za jeden semestr)

3 150,00 zł (opłata wnoszona w całości)

3 300,00 zł (opłata wnoszona w częściach

o 150 zł więcej)

    • I część - 1 089,00 zł
    • II część - 1 089,00 zł
    • III część - 1 122,00 zł

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta - więcej
informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 3 czerwca 2024r. od godz. 12:00

do dnia 22 września 2024r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 24 września

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów  30 września
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

1 - 2 października

wtorek w godz.:  9.30-14.00
środa, w godz.:  9.30-14.00

Adres

Wydział Nauk Społecznych,

ul. Bankowa 11, p.11,  40-007 Katowice

tel.  32 359 12 22 joanna.jalowiecka@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

3 października

czwartek, w godz.:  9.30-14.00

 

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
 

Kontakt

  Wydział Nauk Społecznych  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją cudzoziemców (kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): przebieg procesu rekrutacji na studia, formalności związane z wymaganymi dokumentami o wykształceniu (legalizacja, apostille), zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia, itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  Przez cały czas trwania rekrutacji poniedziałek–czwartek 9:00–15:00

 Przez cały czas trwania rekrutacji

 w godz. od 9.00-14.00

telefon 32 359 12 22 

 32 359 22 72, 32 359 22 73

32 359 23 96 
e-mail joanna.jalowiecka@us.edu.pl 

admission@us.edu.pl

Prosimy o niewysyłanie wiadomości na ten adres, jeśli korespondencja jest już prowadzona poprzez system IRK. Przesyłanie wiadomości kilkoma kanałami wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź.

malgorzata.maruszak@us.edu.pl 
adres

ul. Bankowa 11, p. 11

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
Katowice, ul. Bankowa 11, p. 10A