Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W2-S2GE19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Przyrodniczych
Kierunek studiów geologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 12:00 – 21.07.2024 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Nauk Przyrodniczych

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 3 czerwca 2024r. od godz. 12:00

do dnia 21 lipca 2024r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 23 lipca

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 26 lipca
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

29 - 30 lipca

poniedziałek, w godz. 10.00-13.00

wtorek, w godz. 10.00-13.00

Adres

Wydział Nauk Przyrodniczych ,

ul. Będzińska 60, p. 111  , 41-200 Sosnowiec 

32 368 96 76 magdalena.tomaszkiewicz@us.edu.pl  

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

31 lipca

środa, w godz. 10.00-13.00

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku geologia lub kierunków pokrewnych lub kierunków w zakresie dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku albo inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału. 

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. 

Kontakt

  Wydział Nauk Przyrodniczych  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją cudzoziemców (kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): przebieg procesu rekrutacji na studia, formalności związane z wymaganymi dokumentami o wykształceniu (legalizacja, apostille), zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia, itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  przez cały czas trwania rekrutacji   poniedziałek–czwartek 9:00–15:00 przez cały czas trwania rekrutacji   
telefon 32 368 96 76 

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 32 368 94 48 
e-mail  magdalena.tomaszkiewicz@us.edu.pl  

admission@us.edu.pl

Prosimy o niewysyłanie wiadomości na ten adres, jeśli korespondencja jest już prowadzona poprzez system IRK. Przesyłanie wiadomości kilkoma kanałami wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź.

  radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl  
adres

ul. Będzińska 60, pok. 111

41-200 Sosnowiec 

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, pok. 1320