Kurs przygotowujący z języka polskiego zakończony egzaminem weryfikującym znajomość języka polskiego na potrzeby podjęcia studiów na UŚ

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

 

Kurs przygotowujący z języka polskiego i egzamin weryfikujący znajomość języka polskiego na potrzeby podjęcia studiów na UŚ w roku akademickim 2024/2025

 

Zapisy na kurs przygotowujący z języka polskiego zakończony egzaminem weryfikującym znajomość języka polskiego.

 

Kurs przygotowujący z języka polskiego zakończony egzaminem weryfikującym znajomość języka polskiego przeznaczony jest dla kandydatów aplikujących na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

  

 Terminy rejestracji

 • 1 tura zapisów na kurs zakończony egzaminem dostępna jest w okresie od 11.06.2024 roku od godziny 12:00 do 23.06.2024 roku do godziny 23:59 czasu polskiego.
 • 2 tura zapisów na kurs zakończony egzaminem dostępna jest w okresie od 25.06.2024 roku od godziny 12:00 do 7.07.2024 roku do godziny 23:59 czasu polskiego.
 • 3 tura zapisów na kurs zakończony egzaminem dostępna jest w okresie od 22.07.2024 roku od godziny 12:00 do 22.08.2024 roku do godziny 23:59 czasu polskiego. 

UWAGA! Podczas rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 (czyli na studia rozpoczynające się 1.10.2024 roku) dostępne będą tylko 3 edycje kursu zakończonego egzaminem weryfikującym znajomość języka polskiego. Kandydaci proszeni są o zwrócenie uwagi na ostateczny termin na wgranie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w ramowych harmonogramach rekrutacji: 

 

 Opłata

Opłata za udział w kursie zakończonym egzaminem wynosi 100 PLN.

W kursie i egzaminie mogą wziąć udział tylko kandydaci, którzy dokonali opłaty. Na opłaty oczekujemy najpóźniej do:

 • 25.06.2024 roku - dla 1 tury zapisów;
 • 9.07.2024 roku - dla 2 tury zapisów;
 • 24.08.2024 roku - dla 3 tury zapisów.

 

 Harmonogram kursu zakończonego egzaminem

Harmonogram kursu dla 2 tury:

1. Rozpoczęcie kursu przygotowującego z języka polskiego na platformie Moodle (https://el.us.edu.pl/jpo/)

- od momentu zarejestrowania opłaty w systemie kandydaci będą mieli możliwość:

 • rozwiązać zadania przygotowujące do testu;
 • rozwiązać przykładowy test sprawdzający znajomość języka polskiego jako obcego;
 • wysłuchać nagrania przykładowej rozmowy z kandydatem na studia.

2. Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu z języka polskiego na platformie Moodle (https://el.us.edu.pl/jpo/). 

- w dniu 10.07.2024 w godzinach od 10:00 do 23:59 czasu polskiego kandydaci będą mieli możliwość:

 • wyświetlić, przeczytać i potwierdzić oświadczenie o samodzielnym udziale w egzaminie;
 • przystąpić do egzaminu pisemnego z języka polskiego.

3. Przeprowadzanie egzaminów ustnych z języka polskiego za pośrednictwem programu Zoom. Każdemu z kandydatów, którzy zdali egzamin pisemny z języka polskiego, zostanie wyznaczony konkretny termin i godzina egzaminu - informacja będzie udostępniona na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK (sprawdzenie terminu: Moje konto ->Zgłoszenia rekrutacyjne -> Kurs przygotowujący z języka polskiego zakończony egzaminem weryfikującym znajomość języka polskiego na potrzeby podjęcia studiów na Uniwersytecie Śląskim -> Dodatkowe informacje -> Termin egzaminu)Termin egzaminu zostanie przypisany automatycznie - nie ma możliwości wyboru terminu przez kandydata.

Egzaminy ustne będą przeprowadzane w poniższych terminach:

 • dla 2 tury w dniach: 15.07.2024, 16.07.2024.

 

Harmonogram kursu dla 1 tury

Kandydaci, którzy dokonali opłaty za udział w kursie zakończonym egzaminem, mogą przystąpić do uczestnictwa w kursie w następujących terminach:

Od 11.06.2024 roku od momentu zarejestrowania opłaty w systemie IRK:

 • rozpoczęcie kursu przygotowującego z języka polskiego na platformie Moodle (https://el.us.edu.pl/jpo/). Kandydaci będą mieli możliwość:
  • rozwiązać zadania przygotowujące do testu;
  • rozwiązać przykładowy test sprawdzający znajomość języka polskiego jako obcego;
  • wysłuchać nagrania przykładowej rozmowy z kandydatem na studia.

W dniu 26.06.2024 w godzinach od 10:00 do 23:59 czasu polskiego przeprowadzana będzie część pisemna egzaminu z języka polskiego na platformie Moodle (https://el.us.edu.pl/jpo/). Kandydaci będą mieli możliwość:

  • wyświetlić, przeczytać i potwierdzić oświadczenie o samodzielnym udziale w egzaminie;
  • przystąpić do egzaminu pisemnego z języka polskiego.

W dniach 1.07.2024, 3.07.2024, 4.07.2024 roku od godziny 10:00 czasu polskiego będą przeprowadzane egzaminy ustne z języka polskiego za pośrednictwem programu Zoom. Każdemu z kandydatów, którzy zdali egzamin pisemny z języka polskiego zostanie wyznaczony konkretny termin i godzina egzaminu - informacja będzie udostępniana na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Termin egzaminu zostanie przypisany automatycznie - nie ma możliwości wyboru terminu przez kandydata.

Aby się zapisać na kurs proszę przejść na stronę: Zapisy na kurs i egzamin z j. polskiego.