• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod W8-SMRF19
Jednostka organizacyjna Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Kierunek studiów realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 8
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 22.06.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

150 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. godz. 12:00

do dnia 22 czerwca 2023r. godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji  24 czerwca
Egzaminy wstępne

Wszystkie egzaminy odbywają się w siedzibie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Świętego Pawła 3

I  ETAP   Przegląd i ocena prac własnych

26.06.2023r. (poniedziałek)

9.00 – 11.00  Rozłożenie prac własnych - sale 2.05; 2.07; 2.08 AB; 3.07; 3.08 Szkoły Filmowej 

15.00    Odbiór prac własnych i ogłoszenie wyników

II  ETAP  -  27.06.2023r. (wtorek) 

9.00 -14.00  Egzamin praktyczny – Reportaż fotograficzny - parter budynku Szkoły Filmowej Patio 

18.00    Ogłoszenie wyników egzaminu Reportaż Fotograficzny

28.06.2023r. (środa) 

10.00-10.45     Projekcja filmu do analizy operatorskiej   - Sala projekcyjna 0.16

11.00-11.50  Egzamin pisemny – Analiza warsztatowa obrazu filmowego - sala 3.08      

III  ETAP - 29.06.2023r. (czwartek)

9.00 Ogłoszenie wyników z analizy warsztatowej obrazu filmowego 

10.00-14.00 Egzamin praktyczny - Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego  - studio filmowe 0.27

 14.30 Ogłoszenie wyników  Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego  

15.00-18.00 Egzamin ustny - Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii - Atelier 1.08   Proszę o przyniesienie prac własnych przedstawionych w I etapie.  

19.00   Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów -    Atelier 1.08  

Ocena 2 (niedostateczna) uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów   3 lipca, godz. 15.00
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

 7 - 13 lipca

poniedziałek, w godz. 10.00 - 14.00 

wtorek, w godz. 10.00 - 14.00

środa, w godz. 10.00 - 14.00

czwartek, w godz. 10.00 - 14.00

piątek, w godz. 10.00 - 14.00

Adres

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego,

ul. św. Pawła 3, pok. 1.35,  40-008 Katowice

tel. 32-359-24-08

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

 14 - 18 lipca

piątek, w godz. 10.00 - 14.00

poniedziałek, w godz. 10.00 - 14.00

wtorek, w godz. 10.00 - 14.00

 

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm).

Etap I

  • Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

Etap II

  • Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;
  • Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

Etap III

  • Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;
  • Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości. 

 

Kontakt

  Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur   poniedziałek–piątek 9:00–15:00  
telefon  tel. 32-359-24-08

 32 359 22 72, 32 359 22 73

tel. 32-359-24-05 
e-mail dziekanat.sf@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

hanna.bober@us.edu.pl
adres

ul. św. Pawła 3

40-008 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Katowice, ul. św. Pawła 3