• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Creative management in new media (studia w języku angielskim), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W8-S2CM20
Jednostka organizacyjna Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Kierunek studiów Creative management in new media
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 31.08.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

150 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. godz. 12:00

do dnia 31 sierpnia 2023r. godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 4 września 
Egzaminy wstępne

 31nd August 2023

  • Deadline for applying in the application system of University of Silesia in Katowice (including a certificate of a Bachelor or a Master degree in English)
  • Deadline for sending CV and portfolio proving the experience in creative industry, cultural institutions, audiovisual sector in the form of link to social media (YT, Instagram, vimeo, etc.) or PDF file (with max. 30 pages) to creative.sf@us.edu.pl

12-13 September 2023 from 9 a.m. Polish time

Qualification interview in English on MTeams verifying knowledge about history of film (especially European cinematography), cultural institutions, contemporary creative industry and verifying the predispositions to work in the audiovisual industry.

The link to qualification interview will be send to candidate's email.

 

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 14 września, godz. 14:30 
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

15-20 września

piątek, w godz. 10:00 - 14:00

poniedziałek, w godz. 10:00 - 14:00

wtorek, w godz. 10:00 - 14:00

środa, w godz. 10:00 - 14:00

Adres

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego,

ul.św. Pawła 3 p. 1.35 , 40-008 Katowice

tel.  32 3592408

aleksandra.spiolek@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

 21-25 września

wtorek, w godz. 10:00 - 14:00

środa, w godz. 10:00 - 14:00

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk socjologicznych, nauk humanistycznych.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie portfolio zawierającego informacje o:

  • ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia studiów na kierunku w ramach jednejz dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych;
  • działalności związanej z wykonywaniem zadań kreatywnych w przemyśle audiowizualnym.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożonego portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę o współczesnym przemyśle kreatywnym, instytucjach kultury, specyfice sektora audiowizualnego, a także o polskiej i światowej kinematografii oraz weryfikującej predyspozycje do pracy w przemyśle audiowizualnym. 

Kontakt

  Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur   poniedziałek–piątek 9:00–15:00  
telefon  32 359 24 08

 32 359 22 72, 32 359 22 73

  32 359 24 08
e-mail  aleksandra.spiolek@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

 aleksandra.spiolek@us.edu.pl 
adres

ul. św. Pawła 3 

40-008 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
Katowice, ul. św. Pawła 3