• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Grafika (filia w Cieszynie), stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod W6-SMGR19
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Kierunek studiów grafika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 09.07.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

150 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 9 lipca 2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 10 lipca 
Egzaminy wstępne  Instytut Sztuk  Plastycznych 
Budynek C
ul. J.U. Niemcewicza 6, 43-400 Cieszyn 

10 lipca 2023 r.
od godz. 9:00  do godz. 14:00 egzamin z rysunku
od godz. 15:00 do godz. 17:30 egzamin z zakresu kompozycji barwnej
sale C1.14, C1.16, C1.21, C1.23

11 lipca 2023 r.
od godz. 9:00 do godz. 15:00 rozmowa kwalifikacyjna, przegląd  i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydata, sala C1.14

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 14 lipca
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

17 - 21 lipca

poniedziałek, w godz. 9:00-14:00
wtorek, w godz. 9:00-14:00
środa, w godz.  9:00-14:00
czwartek, w godz.  9:00-14:00
piątek, w godz.  9:00-14:00

Adres

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji ,

ul. Bielska 62 43-400 Cieszyn pok B 1.20

tel. 33 854 61 64   daria.krzywon@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

24 - 25 lipca

poniedziałek, w godz. 9:00-14:00
wtorek, w godz. 9:00-14:00

 

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ 

Etap I – egzamin praktyczny:

  1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej – 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel, rysunek lawowany lub sepia).
  2. Egzamin z zakresu kompozycji barwnej – 3 godz. (format: 70x50 cm, technika dowolna).

Kandydat przynosi na egzamin praktyczny własne materiały.

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydata:

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie sztuki. Omówieniu poddane zostają także prace egzaminacyjne oraz dodatkowe — „teczka” kandydata zawierająca do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. 

Można dołączyć portfolio. 

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 8 do 30 punktów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć, odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Kontakt

  Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur   poniedziałek, w godz. 7:00-15:00
wtorek, w godz. 7:00-15:00
środa, w godz.  7:00-15:00
czwartek, w godz.  7:00-15:00
piątek, w godz.  7:00-15:00
poniedziałek–piątek 9:00–15:00  poniedziałek, w godz. 7:00-15:00
wtorek, w godz. 7:00-15:00
środa, w godz.  7:00-15:00
czwartek, w godz.  7:00-15:00
piątek, w godz.  7:00-15:00
telefon  33 854 61 64   

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 33 854 61 09
e-mail  daria.krzywon@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

edyta.ernst@us.edu.pl 
adres

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn 

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
ul. J.U. Niemcewicza 6, 43-400 Cieszyn