• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja kulturalna (filia w Cieszynie), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W6-S2EK19
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Kierunek studiów edukacja kulturalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 12
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 22.09.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

100 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 22 września 2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 26 września
Rozmowa kwalifikacyjna  26 września,
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pok. B1.11

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 2 października
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

3 - 4  października
wtorek, 09.00 - 14.00
środa: 09:00-14:00

Adres

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji,

Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pok. B1.18

tel. 33 854 63 77, katarzyna.gierczynska@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

5,6 października

czwartek: 09:00-14:00
piątek: 9:00-14:00

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym kierunku.

Kryterium kwalifikacji — jest rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej lub społecznej i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych lub kulturalnych.

Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe lub indywidualne zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną. Mogą być związane z pracą szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych, pomocowych, związkowych, itd.

Podczas rozmowy, kandydat może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.

Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 10 punktów.  Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów. 

Kontakt

  Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  przez cały czas trwania rekrutacji, 8:00-14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00  przez cały czas trwania rekrutacji, 8:00-14:00
telefon  33 854 63 77

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 33 854 61 12, 33 854 61 13
e-mail  katarzyna.gierczynska@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

 agnieszka.kmiotek@us.edu.pl, justyna.staron@us.edu.pl
adres

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn 

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Cieszyn, ul. Bielska 62