• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

International Business Law and Arbitration (studia w języku angielskim), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W5-S2LA19
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów International Business Law and Arbitration
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 22.09.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Prawa i Administracji

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 22 września2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 26 września

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 2 października
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

3- 4 października

wtorek: w godzinach 10:00-16:30

środa: w godzinach 10:00-15.00

Adres

Wydział Prawa i Administracji,

ul. Bankowa 11b, p. 1,24, 40-007 Katowice

tel. 32 359 20 67, 32 359 15 95

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

5 -6  października

czwartek,  10:00-15:00
piątek, 10.00 - 14.00

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym kierunku.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

 

 

Kontakt

  Wydział Prawa i Administracji Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur

 codziennie (oprócz soboty i niedzieli)

8.00 - 14.00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00

codziennie (oprócz soboty i niedzieli)

8.00 - 14.00 

telefon

 32 359 20 67; 32 359 15 95

 32 359 22 72, 32 359 22 73

32 359 20 67; 32 359 15 95 
e-mail

 agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

anna.peas@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

marcin.janik@us.edu.pl

 magdalena.poltorak@us.edu.pl

adres

ul. Bankowa 11b p. 1,24

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Katowice, ul. Bankowa 11b p. 1,24