• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administrowanie środowiskiem, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W5-S2AS20
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów administrowanie środowiskiem
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 22.09.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Prawa i Administracji

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 22 września 2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 26 września

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 2 października
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

3 - 4  października
wtorek, 10.00 - 16.30
środa: 10:00-15:00

Adres

Wydział Prawa i Administracji,

ul. Bankowa 11b, p. 1,24, 40-007 Katowice

tel. 32 359 20 64

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

5,6 października 

czwartek, 10.00 - 15.00
piątek: 10:00-14:00

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym kierunku.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

Absolwentom, którzy ukończyli kierunki: prawo, administracja, ochrona środowiska — średnia studiów, pomnożona zostanie przez przelicznik 2. 

Kontakt

  Wydział Prawa i Administracji  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur

 codziennie (oprócz soboty i niedzieli)

8.00 - 14.00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00

codziennie (oprócz soboty i niedzieli)

8.00 - 14.00 

telefon  32 359 20 64

 32 359 22 72, 32 359 22 73

32 359 20 64 
e-mail anna.kostur@us.edu.pl 

admission@us.edu.pl

marcin.janik@us.edu.pl 
adres

ul. Bankowa 11b p. 1,24

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Katowice, ul. Bankowa 11b p. 1,24