• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W3-S2DK19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 70
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Nauk Społecznych

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

 

I tura

II tura nabór dodatkowy
limit miejsc: 26
III tura 
limit miejsc: 9

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 25 lipca 2023r.  do godz. 23:59

od dnia 3 sierpnia 2023r.
godz. 12:00

do dnia 22 września 2023r.
godz. 23:59

od dnia 3 października 2023r. godz. 12:00
do dnia 9 października 2023r. godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 27 lipca 26 września 11 października

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów  1 sierpnia  2 października 13 października
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

2 - 3 sierpnia 
środa: 9.30-14.30 
czwartek: 9.30-14.30 

3 - 4 października
wtorek: w godz. 9.30-14.30
środa: w godz. 9.30-14.30

16 - 17  października
wtorek: w godz. 9.30-14.30
środa: w godz. 9.30-14.30

Adres

Wydział Nauk Społecznych,

ul. Bankowa 11, p. 12,
40-007 Katowice

tel.  32 359 24 83

Wydział Nauk Społecznych,

ul. Bankowa 11, p. 12,
40-007 Katowice

tel.  32 359 24 83

 

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

4 sierpnia

piątek:  9.30-14.30 

5 - 6 października

czwartek: w godz. 9.30-14.30
piątek: w godz. 9.30-14.30

18 - 19  października
czwartek, w godz.  9.30-14.30 
piątek, w godz.  9.30-14.30 

 

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
 

Kontakt

  Wydział Nauk Społecznych  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  Przez cały czas trwania rekrutacji poniedziałek–piątek 9:00–15:00

Przez cały czas trwania rekrutacji

wtorek - 13.00 - 13.45 

telefon   32 359 24 83

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 
e-mail  jolanta.wydra@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

lukasz.wielgosz@us.edu.pl 
adres

ul. Bankowa 11, p. 5

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Katowice, ul. Bankowa 11, p. 146