• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W1-S2TP20
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów twórcze pisanie i marketing wydawniczy
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 26
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 25.07.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Humanistycznego

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 25 lipca 2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 27 lipca

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 1 sierpnia
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

2 - 3 sierpnia

środa: w godzinach  10.00-14.00
czwartek: w godzinach 10.00-14.00

Adres

Wydział Humanistyczny,

ul. Uniwerytecka 4, p. B1.11, 40-007 Katowice

 tel: 32 200 92 60

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

4 sierpnia

piątek, w godzinach: 10.00-14.00

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kryterium kwalifikacji:

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

Kontakt

  Wydział Humanistyczny Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  Przez cały czas trwania rekrutacji poniedziałek–piątek 9:00–15:00 Przez cały czas trwania rekrutacji 
telefon 32 200 92 60 

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 32 200 93 16
e-mail  joanna.ulijarczyk@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

 marzena.musial@us.edu.pl
adres

ul. Uniwersytecka 4, p. B1.11

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice

 Katowice, Uniwersytecka 4

p. B1.25