• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Środkowoeuropejskie studia historyczne, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W1-S2ES19
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów środkowoeuropejskie studia historyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 22.09.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Humanistycznego

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 22 września 2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 26 września

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 2 października
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

3 - 4 października

wtorek: w godz. 10.00 - 13.00

środa: w godz. 10.00 - 13.00

Adres

Wydział Humanistyczny,

ul. Bankowa 11, p. 18, 40-007 Katowice

 tel. 32 359 2075

elzbieta.gebka@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

5 - 6 października

czwartek, w godz. 10.00 - 13.00

piątek, w godz. 10.00 - 13.00

 

Kryteria kwalifikacji

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici i Ostravska Univerzita w Ostrave.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Kryterium kwalifikacji:

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

Kontakt

  Wydział Humanistyczny Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur   poniedziałek–piątek 9:00–15:00 środa 13.00 - 14.00  
telefon

 

 32 359 22 72, 32 359 22 73

663 103 437 
e-mail  

admission@us.edu.pl

agnieszka.bartnik@us.edu.pl 
adres

ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
Katowice, ul Bankowa 11