• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA PODYPLOMOWE - nabór na semestr zimowy 22/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów)

Szczegóły
Kod W5-NPCS22
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 100
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Adres WWW https://bit.ly/3tqaJbA
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka studiów

Cel studiów

Przekształcenie wszystkich uczestników w specjalistów w wybranej przez nich dziedzinie: LegalTech lub FinTech.

Opis studiów 

Projekt studiów podyplomowych jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynkowe determinowane przez gospodarkę cyfrową. Zakres studiów opiera się na interdyscyplinarności – uczestnik ma zrozumieć technologię, aby móc o niej mówić i z nią pracować w projektach. Program dodatkowo jest wzbogacony zajęciami praktycznymi w poszczególnych podmiotach – partnerach projektu. Spory nacisk w doborze przedmiotów położono na praktykę, obok rozbudowanej wiedzy teoretycznej. Prowadzący, to topowi wykładowcy, znani i rozpoznawalni na rynku. Gwarantuje to dostęp do najnowszej wiedzy, ale też i skutecznych metod pozyskiwania przez uczestników praktycznych umiejętności. Te z kolei są tym, czego nam w naszej europejskiej edukacji brakuje.

Więcej: https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/cyber-science-studia-tokenizacja/

Sylwetka absolwenta 

 • Wejdź w świat gospodarki cyfrowej. Program umożliwi Ci swobodne poruszanie się po różnych zagadnieniach związanych z gospodarką cyfrową. Wierzymy, że pozwoli Ci to zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia na atrakcyjnych stanowiskach pracy lub stanie się impulsem do rozpoczęcia nowej własnej drogi w cyfrowym biznesie. Oferujemy Ci w ramach programu „dostęp” do wyjątkowego środowiska ludzi i pracy – od przedsiębiorców po prawników, inwestorów i korporacje. Ponadto do absolwentów będą kierowane oferty pracy od partnerów.
 • Rozwijaj swoje kontakty. Mimo, iż większość wiedzy będziesz zdobywał/a w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu, to w trakcie programu będziesz mógł/a uczestniczyć w fakultatywnych zamkniętych wyjazdowych sesjach do partnerów, spotkaniach LIVE ograniczonych do kręgu uczestników programu, a także niecodziennym zakończeniu studiów w formule Hackathonu, gdzie w trakcie intensywnej pracy zacieśnisz relacje ze swoim nowopoznanym zespołem i mentorami.
 • Podążaj najlepszą ścieżką dla siebie, dzięki „boot camp”. Udział w studiach podyplomowych to wyzwanie. Czekamy na aplikację tych osób, które interesują się zagadnieniami, chcą uporządkować wiedzę i być ekspertami w tym, co robią.

Program studiów

Opracowaliśmy trójfazowy model, który stanowi podstawę całego programu – faza wiedzy, faza umiejętności i faza koncentracji. Faza wiedzy towarzyszy uczestnikowi od początku jego rozpoczęcia studiów od poziomu podstawowego, aż po specjalistyczny (Hackathon). Faza umiejętności rozpoczyna się wraz z pierwszymi ćwiczeniami i warsztatami i inicjuje ona wejście uczestnika na poziom ogólny. Faza koncentracji analogicznie – wymaga wykonywania zadań w ramach ćwiczeń i powtarzania wyuczonych działań z warsztatów, a jej finalnym efektem jest dobrze skoordynowana i wydajna praca w zespole, na poziomie specjalistycznym, kończąca studia podyplomowe na Hackathonie.

Faza wiedzy to dostęp najważniejszego elementu studiów – wiadomości ekspertów, które są udostępniane w formie nagrań audiowizualnych na platformie Moodle. Wykłady są asynchroniczne. Oglądamy je w dowolnym momencie od ich udostępnienia. Całość w Moodle opracowana jest w formie e-poradnika, który umożliwia pozyskanie odpowiedniej jakości wiedzy.

Faza umiejętności i koncentracji to ćwiczenia i warsztaty. Zajęcia odbywają się on-line na platformie MS Teams, ewentualnie w przypadku warsztatów może to też być platforma ZOOM.

 1. Ćwiczenia związane są z tworzeniem treści z wyszukiwanych wcześniej samodzielnie informacji i prezentacją tej indywidualnej pracy w małych grupach celem debaty. Spotkanie moderowane jest przez mentora wspierającego i ma na celu krytyczną ocenę prac uczestników przez innych.
 2. Warsztaty mają na celu stymulowanie samodzielności poprzez nabycie przez uczestników nowych umiejętności.

Zaliczenie wszystkich faz odbywa się w modelu ćwiczeń w warunkach ograniczonego czasu w zróżnicowanych grupach. Zespoły realizują wybrany temat projektowy w ramach kilkudniowego wydarzenia typu „Hackathon”. Jest to ostatni etap sprawdzający wiedzę oraz umiejętności nabyte w trakcie całych studiów podyplomowych.

Wykładowcy 

Prowadzący i koordynujący studia pochodzą zarówno z Uniwersytetu Śląskiego, jak Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego NASK (członkowie konsorcjum Cyber Science), ale również bezpośrednio z biznesu.

Organizacja 

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 400 (w przypadku realizacji obu specjalizacji)

Organizacja zajęć:
Język wykładowy: polski. Wykłady w formule asynchronicznej. Jeden zjazd w formie stacjonarnej. Wyjazdy seminaryjne są fakultatywne.

Kryteria ukończenia studiów:
Aby ukończyć studia z wynikiem pozytywnym wymagane jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i obrona projektu końcowego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Kryteria kwalifikacji

Termin i miejsce składania dokumentów 

Termin rekrutacji: od 10 czerwca 2022 r. do 1 października 2022 r.

Wymagane dokumenty 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora wraz z CV
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Biuro ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.25
ul. Bankowa 11b
Katowice 40-007

Warunki przyjęcia 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty 

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

4 900 zł – opłata jednorazowa za semestr
10 000 zł – koszt studiów
5 000 zł
– płatność w ratach:

za I semestr:

I rata: 1 700 zł do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 1 650 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 1 650 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:

I rata: 1 700 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 1 650 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 1 650 zł płatna do 15 maja 2023 r.

Kontakt 

Kierownik studiów
dr inż. Rafał Prabucki
e-mail: rafal.prabucki@us.edu.pl

Sekretariat
Katarzyna Kliszcz
e-mail: katarzyna.kliszcz@us.edu.pl
tel.: 32 3592149

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Biuro ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.25
ul. Bankowa 11b
Katowice 40-007